دکتر سیامک زارعی قنواتی

فوق تخصص پیوند قرنیه و کاتاراکت

 • تخصص ها
 • فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • افتخارات
تخصص ها
 • دوره پیشرفته پیوند قرنیه از دانشگاه Indiana آمریکا
 • فوق تخصص قرنیه، آب مروارید و جراحی عیوب انکساری از آمریکا
 • دانشیار گروه چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فلوشیپ فوق تخصصی جراحي قرنیه،عیوب انکساری و کاتاراکت از دانشگاه UCLA آمریکا
 •  فلوشیپ فوق تخصصی بیماري های هاي سطحي چشم و کراتوپروتز از دانشگاه Miami آمریکا   
 • فلوشیپ فوق تخصصی سگمان قدامی از دانشگاه  شهید بهشتی تهران
 • دوره پیشرفته پیوند  قرنیه از دانشگاه Indiana آمریکا
فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • عضو هیات مدیره انجمن چشم ایران ICO
 • راه اندازی رشته فلوشیپ بین المللی قرنیه با مجوز انجمن  بین المللی چشم
 • عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا  AAO     
 • عضو هیئت مدیره  انجمن چشم پزشکی آسیا و اقیانوسیه  و ایران APAO
 • عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری آمریکا  و اروپا  ASCRS  و ESCRS
 • چاپ 80 مقاله علمی پژوهشی  و بیش از 75 سخنرانی  کشوری و بین المللی
 • تالیف 4 کتاب  و فصل  سلولهای بنیادی چشم  از کتاب  مرجع بین المللی قرنیه
افتخارات
 • کسب رتبه اول بورد تخصصي چشم پزشکي کشور در سال 1385
 • کسب رتبه اول آزمون دستیاری کشور در سال 1381
 • کسب رتبه اول آزمون پره انترنی در سال 1379
 • محقق برتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1390
 • محقق برگزیده گروه علوم جراحي جشنواره کشوري رازي، هجدهمین جشنواره علوم پزشکي رازي، ایران، در سال 1391
 • رتبه اول جشنواره آموزشي شهید مطهري در سال 1394
 • محقق برتر جشنواره چشم پزشکي بین المللي شمس در سال 1394
 • اخذ عنوان دانشمند بین المللي چشم پزشکي از طرف انجمن بین المللي چشم پزشکي در سال 2007
 • کسب جایزه فلوشیپ  از سوی انجمن  بین المللی چشم پزشکی  برای  دوره فوق تخصصی  در دانشگاه  میامی آمریکا  در سال 2011
 • کسب جایزه فلوشیپ هلمریچ  طی دوره فوق تخصصی قرنیه ، آب مروارید و جراحی عیوب انکساری  در دانشگاه  آمریکا
  GOHARSA-FORM-LOGO
  فرم درخواست پذیرش

  فرم خود ارزیابی جهت غربالگری مراجعین قبل از پذیرش در مرکز جراحی گهرسا

  برای تبدیل تاریخ به میلادی می توانید از این سایت استفاده کنید : ابزار تبدیل تاریخ