دپارتمـان جراحــی چشـم

Eye Surgery

دکتر سیامک زارعی قنواتی
جراحی چشم

فوق تخصص پیوند قرنیه و کاتاراکت

دکتر محمد شریفی
جراحی چشم

فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم

دپارتمـان گوش و حلق و بینی

ENT Surgery

دکتر احسان خدیوی
گوش و حلق و بینی

فوق تخصص جراحی حنجره

دکتر مهدی بخشایی
گوش و حلق و بینی

فوق تخصص جراحی آندسکوپی بینی

دکتر حسن هنرور
گوش و حلق و بینی

فوق تخصص جراحی آندسکوپی بینی

دکتر امیر حسین سروری
گوش و حلق و بینی

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

دکتر کریم جلائیان سامانی
گوش و حلق و بینی

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

دکتر نرجس رزم آرا
گوش و حلق و بینی

متخصص جراحی سر و گردن

دکتر یگانه تیموری
گوش و حلق و بینی

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی

دپارتمان جراحی پلاستیک و زیبایی

Cosmetic Surgery

دکتر مهدی رمضانی
جراحی پلاستیک و زیبایی

فوق تخصص عمل های زیبایی

دکتر کامران کاویانی فر
جراحی پلاستیک و زیبایی

فوق تخصص عمل های زیبایی

دکتر حامد فرهادی
جراحی پلاستیک و زیبایی

متخصص عمل های زیبایی

دکتر مجید قربان زاده
جراحی پلاستیک و زیبایی

متخصص عمل های زیبایی

دپارتمان جراحی ارتوپدی

Orthopedic Surgery

دکتر سهیل سبزواری
جراحی ارتوپدی

فوق تخصص جراحی شانه، کتف و زانو

    GOHARSA-FORM-LOGO
    فرم درخواست پذیرش

    فرم خود ارزیابی جهت غربالگری مراجعین قبل از پذیرش در مرکز جراحی گهرسا

    برای تبدیل تاریخ به میلادی می توانید از این سایت استفاده کنید : ابزار تبدیل تاریخ